Zvažujete nastartovat kariéru ve finančním poradenství? Nejdůležitější rozhodnutí je bezesporu výběr správné firmy. Na českém trhu působí několik typů firem, které se od sebe dost zásadně liší a každá z nich má svá pro a proti.

Makléřská společnost, poolová společnost, právnická osoba nebo fyzická osoba?

Co jsou MLM společnosti?

MLM jsou strukturální firmy s celorepublikovou působností.
Stručně se podívejme na to, co přesně multilevel marketing (MLM), nazývaný také víceúrovňový marketing nebo síťový marketing (network marketing) je.

 

Zjednodušeně řečeno, jde o marketingový systém prodávání určitého zboží nebo služeb skrze síť distributorů.

 

MLM systém je naopak od poolové společnosti postaven na struktuře manažerů, která je postavena ve společnosti. A zpravidla nabízí jasný postup při prodeji daného produktu (finančních služeb). Společnosti mají pro své poradce jasně daný scénář pro prodej. Od materiálů přes prodejní tréninky, které poradci kopírují při prodeji u klienta.

 

Jako MLM společnosti dnes funguje většina makléřských společností. Jen velmi zřídka najdete na trhu společnost, která by fungovala s větším podílem zaměstnanců.

 

Co je naopak největší výhodou MLM je již zmíněná síť manažerů. Při vstupu do nové společnosti z trhu nebo jako úplný nováček je zajištění podpory od nadřízeného manažera jasně dané podmínky pro kariérní růst. Ač se toto spojení zdá jako v dnešní době ,,klišé“, změna není nikdy jednoduchá a začátky bývají náročné i pro zkušeného člověka na trhu. Ti, kteří zažili tuto změnu, znají toto období pod výrazem ,,ďábelská šestka“. Naučit se orientovat v nových systémech nebo se učit úplně nové věci bývá náročné. Proto je podpora manažera velmi důležitou součástí adaptace, kterou naopak v poolové společnosti nezískáte.

 

Argument, který slyšíme z trhu – ,,nechci na nikoho pracovat“ je milný, uvědomme si, že každý, kdo není přímo šéfem velké vlastní firmy vždy ,,na někoho“ spíše pro někoho pracuje. A tady si opravdu platíme za podporu a aktuální předávání informací, které jsou v oblasti finančního poradenství velmi důležité.

 

Co jsou poolové společnosti?

Poolová společnost je v oblasti finančního poradenství označení pro servisní společnost, která zastřešuje finanční poradce. S poolovou společností mohou spolupracovat nezávislí jednotlivci a právě již zmíněné makléřské společnosti nebo celé poradenské firmy.

Servisní společnost sdružuje finanční poradce a poskytuje jim služby usnadňující výkon jejich profese. Díky tomuto typu společnosti získávají poradci zázemí jako produktový a administrativní servis, IT systémy, školení, metodické pokyny, legislativní servis a další podporu, což jim snižuje provozní náklady a umožňuje více se věnovat práci s klienty.

Poolová společnost vyjednává podmínky s finančními institucemi a za sjednávání jejich produktů s klienty inkasuje provizi, kterou rozděluje podle dohodnutých podmínek poradcům. Díky vysokému objemu uzavřených smluv vyjednává poolová společnost vyšší provize, než by od finančních institucí dostali samostatně jednotliví poradci. Ti mají také v poolu možnost svobodně volit z produktového portfolia smluvních partnerů, na které služby se budou specializovat.

 

Na rozdíl od MLM tzv. síťového (multilevelového) modelu nad sebou nemá jednotlivec v rámci poolu strukturu nadřazených poradců, s nimiž se automaticky dělí o část svých provizí.

 

Na finančním trhu lze také fungovat jako právnická a fyzická osoba, nicméně většina těchto subjektů je buď to zasmluvněna pod makléřskou společností nebo ,,zavěšena“ pod poolovou společnost. Důvodem je právě složité vyjednávání s finančními subjekty, dodržení právních požadavků ČNB nebo náročnost na kvalitu potřebných IT systémů.

Před výběrem tipu firmy si musím uvědomit, co od mojí firmy očekávám.

 

Chci dělat komplexní poradenství nebo prodávat pouze produkty?

Tohle rozhodnutí je na každém zájemci, nicméně trh se za poslední dobu ubírá směrem po vzoru západní Evropy a to ke komplexnímu poradenství. Prodej produktů byl trendem v naší zemi v 90. letech, kdy začínali na trhu společnosti typu stavebních spořitelen a navíc i u nás to byla doba, kdy do paměti byla historicky zapsána jediná pojišťovna v ČR.

 

Komplexní poradenství znamená, že jsem jako poradce klientovi schopen nabídnout celkové portfolio produktů na trhu nebo alespoň jeho většinu a zejména mám možnost nabídnout pro klienta nejvýhodnější podmínky v jednotlivých oblastech.

 

Doba, kdy měl klient v rodině např. 5 různých smluv – životní pojištění, stavební spoření, majetkové pojištění, dětské pojištění atd. se již stává opravdu dobou minulou. Dnes je trendy mít jednoho poradce, který zabezpečí klientovi komfort poskytnutých služeb a zejména šetří i velkou spoustu času a finanční provázanost všech finančních oblastí.

 

Chci práci dělat moderně?

V případě, že se zajímám o práci finančního poradce, je důležité zajímat se o IT nástroje, které firma využívá. Dnes jsou klienti již nároční a úspora času je pro spoustu z nich velmi zásadní. Bezpapírová forma sjednání a elektronické podpisy se staly již nedílnou součástí fungování na trhu. CRM systém a zobrazení na displeji mobilních telefonů, emailové služby (Outlook, Google).

 

Naše firma 4fin Better together a.s. nabízí plný a komfortní servis pro své poradce.

Jasný kariérní řád, velký výběr v oblasti vzdělávání a plnou podporu v oblasti IT. A velmi zásadní je podpora manažera v každém regionu a právě tato oblast je další velmi důležitou součástí rozhodnutí před vstupem do finanční sféry, ale o tomto rozhodnutí až příště.